Hyvinvointialueille

”Terve Päivä mahdollistaa kattavan elintapaohjauksen skaalautuvasti rajattomalle asiakasmäärälle ilman henkilöstöresurssin kuormitusta eivätkä resurssit enää rajoita ennaltaehkäisevän hoidon antamista.”

Terve Päivä elintapaohjaukseen

Terve Päivä palvelulla sairaanhoidon painopistettä saadaan siirrettyä ennaltaehkäisevään ja varhaisen vaiheen hoitoon sekä lääkehoitoa tukevaan elintapaohjaukseen. Jotta painopiste saadaan siirrettyä, elintapaohjauksen tuottaminen ei voi vaatia lisäresursseja henkilöstöön, koska niitä ei ole. Eikä elintapaohjaus voi perustua pelkästään perinteiseen vastaanotoilla tapahtuvaan ohjaukseen, sillä elintapaohjauksen tarpeessa ja kansansairausriskissä olevien asiakasmäärät ovat valtaisia.

Terve Päivä palvelun myötä rajalliset henkilöstöresurssit eivät ole este kokonaisvaltaisen, yksilöllisen elintapaohjauksen tuottamiselle skaalautuville asiakasmäärille kapasiteettirajoitteetta. Palveluun voidaan ohjata matalalla kynnyksellä kaikki elintapaohjauksen tarpeessa olevat asiakkaat, mikä myös tasa-arvoistaa hoitoon pääsyä, kun kyse ei enää ole siitä kuka vastaanottoajan sattuu saamaan. Kaikki asiakkaat eivät myöskään ole elintapaohjauksen osalta vastaanoton tarpeessa, osalle ohjausta tarvitaan enemmän myös vastaanottojen muodossa. Terve Päivä palvelu tukee kaikkia näitä hoitoprosesseja, niin vastaanotoilla tapahtuvan elintapaohjauksen ja seurannan osalta kuin myös täysin ilman varsinaisia ammattilaiskontekteja tapahtuvan ohjauksen osalta.