Kuntien HYTE-toiminta

Terve Päivä sopii hyvinvoinnin ja terveydenedistämiseen kunnissa, ja toimii ratkaisuna hyvinvointialueen yhdyspinnassa tukien kunnan omaa ennaltaehkäisevää työtä.

Digitaalisella palvelullamme mahdollistetaan kunnan HYTE-toiminnan kattavuus, tavoitetaan aivan uusia asiakasryhmiä sekä kyetään tarjoamaan kokonaisvaltainen elintapaohjaus moninkertaiselle määrälle asiakkaita mitä nykyisellään fyysisten palveluiden piirissä on.

Johtava HYTE-alusta

Alusta mahdollistaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen laajamittaisesti ja kustannustehokkaasti.

Terve Päivä palvelu toimii kunnan HYTE-toiminnan tukena sekä SaaS-palveluna että kokonaispalveluna, jossa tuotamme alustalle digiomahoitajapalvelun elintapaohjaukseen.

Terve Päivä saadaan kunnan käyttöön nopeasti ja budjettiin sopivasti. Palvelun kustannukset pysyvät ennakkoon tiedossa ja hallinnassa.

Tarjolla on rajaton kuukausilisenssi kunnan asukaslukuun suhteutettuna tai käyttäjämääräkohtainen tilaus, jossa tilauksen mukaisen tunnusmäärän täyttyessä on helppoa uusia tilaus.

Referenssit

HYTE-kerroin

Sote-uudistuksessa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueen järjestettäväksi, mutta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy jatkossakin kunnilla. Tämän myötä vuoden 2023 alusta kunnille myönnetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosaa (ns. HYTE-kerroin).

Lisäämällä Terve Päivä -palvelun hyvinvointisuunnitelmaansa ja hyödyntämällä sen monipuolista ohjausta kunta voi vahvistaa aktiivista toimintaansa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseksi, vastata velvoitteeseen digitaalisten palveluiden hyödyntämisestä ja kerätä vaikuttavuusdataa HYTE-kertoimen tulosindikaattoria varten. Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena hoidon ohjauksesta on saatu digitalisaatiota hyödyntämällä erittäin kustannustehokasta, sillä puolen vuoden palvelujakson kustannus tilaajalle on vähemmän kuin yhden terveyskeskuslääkärikäynnin kuntahinta.

Terve Päivä -palvelun kautta saatua vaikuttavuusdataa kunta voi hyödyntää laskiessaan HYTE -kertoimen tulosindikaattoria, joka mittaa muutosta väestön hyvinvoinnin ja terveydentilassa. Tavoitteena on, että kunta palkitaan hyvästä ennaltaehkäisevästä työstä isommalla valtionosuudella. Terve Päivä -palvelun kirjaamisella hyvinvointikertomukseensa vaikuttavuus- ja seurantaraportteineen kunta voi osoittaa toimenpiteensä digitaalisten ennaltaehkäisypalveluiden lisäämisestä myös hyvinvointialueelle, sillä myös hyvinvointialue hyötyy palvelun tuomista, elintapaliitännäisten sairauksien ennaltaehkäisevistä vaikutuksista.