Kuntien HYTE-toiminta

”Terve Päivä sopii hyvinvoinnin ja terveydenedistämiseen kunnissa, ja toimii ratkaisuna hyvinvointialueen yhdyspinnassa tukien kunnan omaa ennaltaehkäisevää työtä.”

Johtava HYTE-alusta

Alusta mahdollistaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen laajamittaisesti ja kustannustehokkaasti.

Sote-uudistuksessa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueen järjestettäväksi, mutta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy jatkossakin kunnilla. Tämän myötä vuoden 2023 alusta kunnille myönnetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosaa (ns. HYTE-kerroin).

Lisäämällä Terve Päivä -palvelun hyvinvointisuunnitelmaansa ja hyödyntämällä sen monipuolista ohjausta kunta voi vahvistaa aktiivista toimintaansa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseksi, vastata velvoitteeseen digitaalisten palveluiden hyödyntämisestä ja kerätä vaikuttavuusdataa HYTE-kertoimen tulosindikaattoria varten. Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena hoidon ohjauksesta on saatu digitalisaatiota hyödyntämällä erittäin kustannustehokasta, sillä puolen vuoden palvelujakson kustannus tilaajalle on vähemmän kuin yhden terveyskeskuslääkärikäynnin kuntahinta.

Terve Päivä -palvelun kautta saatua vaikuttavuusdataa kunta voi hyödyntää laskiessaan HYTE -kertoimen tulosindikaattoria, joka mittaa muutosta väestön hyvinvoinnin ja terveydentilassa. Tavoitteena on, että kunta palkitaan hyvästä ennaltaehkäisevästä työstä isommalla valtionosuudella. Terve Päivä -palvelun kirjaamisella hyvinvointikertomukseensa vaikuttavuus- ja seurantaraportteineen kunta voi osoittaa toimenpiteensä digitaalisten ennaltaehkäisypalveluiden lisäämisestä myös hyvinvointialueelle, sillä myös hyvinvointialue hyötyy palvelun tuomista, elintapaliitännäisten sairauksien ennaltaehkäisevistä vaikutuksista.

Pyydä esittely