Työterveyshuolto

”Terve Päivä elintapaohjauksella kattavampi palvelu työterveyden ja -kyvyn parantamiseen sekä sairaspoissaolojen vähentämiseen.”

Työterveyshuollon tukena

Terve Päivä tukee ja laajentaa työterveyden tuottajan palveluita tehostaen ja helpottaen ammattilaisten työtä. Samalla se mahdollistaa elintapaohjauksen tehokkaan tuottamisen yhä suuremmille asiakasmäärille vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Terve Päivä palvelu on työterveydessä erityisesti ennaltaehkäisevä ja varhaisen vaiheen palvelu mutta myös lääkehoitoa tukeva palvelu. Näin digitaalinen elintapaohjaus yleensä sisältyy tai on sisällytettävissä helposti nykyisiin työterveyden sopimussisältöihin.

Sote-uudistuksessa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueen järjestettäväksi, mutta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy jatkossakin kunnilla. Tämän myötä vuoden 2023 alusta kunnille myönnetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosaa (ns. HYTE-kerroin).

Lisäämällä Terve Päivä -palvelun hyvinvointisuunnitelmaansa ja hyödyntämällä sen monipuolista ohjausta kunta voi vahvistaa aktiivista toimintaansa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseksi, vastata velvoitteeseen digitaalisten palveluiden hyödyntämisestä ja kerätä vaikuttavuusdataa HYTE-kertoimen tulosindikaattoria varten. Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena hoidon ohjauksesta on saatu digitalisaatiota hyödyntämällä erittäin kustannustehokasta, sillä puolen vuoden palvelujakson kustannus tilaajalle on vähemmän kuin yhden terveyskeskuslääkärikäynnin kuntahinta.

Terve Päivä -palvelun kautta saatua vaikuttavuusdataa kunta voi hyödyntää laskiessaan HYTE -kertoimen tulosindikaattoria, joka mittaa muutosta väestön hyvinvoinnin ja terveydentilassa. Tavoitteena on, että kunta palkitaan hyvästä ennaltaehkäisevästä työstä isommalla valtionosuudella. Terve Päivä -palvelun kirjaamisella hyvinvointikertomukseensa vaikuttavuus- ja seurantaraportteineen kunta voi osoittaa toimenpiteensä digitaalisten ennaltaehkäisypalveluiden lisäämisestä myös hyvinvointialueelle, sillä myös hyvinvointialue hyötyy palvelun tuomista, elintapaliitännäisten sairauksien ennaltaehkäisevistä vaikutuksista.

Pyydä esittely