Työterveyshuolto

Parempaa työterveyttä digitaalisella elintapaohjauksella

Terve Päivä elintapaohjauksella kattavampi palvelu työterveyden ja -kyvyn parantamiseen sekä sairaspoissaolojen vähentämiseen.

Elintavoilla on keskeinen vaikutus työssäjaksamiseen ja tehokkuuteen. 75 % asiakkaista kokee yleisen energisyytensä ja päiväaikaisen vireystilansa parantuneen Terve Päivä palvelun käytön myötä!

Työterveyshuollon tukena

Terve Päivä tukee ja laajentaa työterveyden tuottajan palveluita tehostaen ja helpottaen ammattilaisten työtä. Samalla se mahdollistaa elintapaohjauksen tehokkaan tuottamisen yhä suuremmille asiakasmäärille vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Terve Päivä palvelu on työterveydessä erityisesti ennaltaehkäisevä ja varhaisen vaiheen palvelu mutta myös lääkehoitoa tukeva palvelu. Näin digitaalinen elintapaohjaus yleensä sisältyy tai on sisällytettävissä helposti nykyisiin työterveyden sopimussisältöihin.

Tuloksia

Terve Päivä palvelusta on hyötynyt jo yli 200 työterveyshuollon asiakasta!

 • 75 % asiakkaista kokee yleisen energisyytensä ja päiväaikaisen vireystilansa parantuneen!
 • 100 % asiakkaista kokee hyötyneensä Terve Päivä palvelusta ja kolmannes paljon tai erittäin paljon!
 • 67 % onnistunut pudottamaan painoa, keskim. 4 kg
 • 43 % asiakkaista verenpainearvot laskivat ja lopuilla pysyivät ennallaan.
 • 75 % asiakkaista verensokeriarvot laskivat ja lopuilla pysyivät ennallaan
 • Terve Päivä palvelun käytön myötä:
  • Yli puolet asiakkaista on parantanut ruokailutottumuksiaan
  • Yli puolet on lisännyt säännöllistä liikuntaa ja kolmannes on löytänyt uuden liikuntaharrastuksen
  • Lähes 40 % kokee terveydentilansa parantuneen
  • Kolmannes on parantanut lepoon ja nukkumiseen liittyviä elintapojaan

Referenssit

Täsmä Työterveys Oy

”Täsmä Työterveys tuottaa lakisääteisiä työterveyshuollon palveluita ja sairaanhoidon palveluita pk-yrityksille. TervePäivä- palvelu on ollut Täsmässä käytössä nyt reilun vuoden ajan. Täsmä panostaa digitaalisiin palveluihin ja siten TervePäivä sopii erinomaisesti työterveyshuoltomme palveluvalikoimaan. Asiakasyrityksemme työntekijät asioivat normaalisti työterveyshuollossa ja ammattilaisemme ohjaavat elintapasairauden riskissä olevan tai jo sairastuneen palvelun piiriin, jos työnantaja on antanut luvan palveluiden käyttämiseen. Palveluprosessi toimii vaivattomasti.

TervePäivä-palvelu on erittäin kustannustehokas tapa ennaltaehkäistä elintapasairauksia. Polulla käydään läpi tärkeimmät elintapoihin liittyvät aihealueet mm. ruokavalio, liikunta, uni, painonhallinta. Tärkeää on, että asiakas ottaa vastuuta oman itsensä hoitamisesta ja ymmärrys ennaltaehkäisyyn kasvaa. Polku on sopivan pitkä, jotta asiakas ehtii motivoitua muutokseen. Tarvittaessa asiakas voi myös kysyä apua tai ohjeita ammattilaiselta. Palvelun ansiosta terveydenhuollon resursseja voidaan käyttää järkevämmin ja esim. työterveyshuollossa pystytään keskittymään elintapaohjannan sijaan ydintekemiseen eli työntekijän työ- ja toimintakyvyn arvioimiseen ja ammattitautien ehkäisyyn.

Itse digitaalinen alusta on tietoturvallinen, helppokäyttöinen ja nopeasti käyttöönotettavissa. Palvelu ohjaa asiakasta polulla eri aiheiden parissa. Ja mikä parasta, palvelusta on myös mahdollisuus saada vaikuttavaa dataa. Palvelu on juuri tätä päivää, osallistaen asiakkaan oman hyvinvointinsa hoitamiseen, sopivasti matkalla tukien.”

11.3.2024

Katja Mäkeläinen 

johtaja, työterveyshuollon palvelutuotanto 

Täsmä Työterveys Oy 

0207424114 

[email protected]

www.tasma.fi